Connected Performance

EEN LANGE TERMIJN VISIE WAARBIJ DE ONTWIKKELING VAN DE ‘PERFORMER’ BIJDRAAGT AAN HET SUCCES VAN DE ORGANISATIE

LOGO_CP

Connected Performance is een manier om de doelstellingen van een organisatie te vertalen naar concrete behoefte aan gewenste performance vanuit de organisatie enerzijds en anderzijds brengt de methodiek de performance van de medewerkers in kaart door middel van geleverde performance en gemeten gedragseigenschappen. Dit bepaalt de benodigde ‘job performance’.

Bij het vaststellen van deze componenten kan de ‘performance gap’ worden gemeten. Als die bekend is, kan concreet worden geanticipeerd op het ontwikkelen van die performance, waarbij een ontwikkelprogramma de stabiliteit en de voortgang van deze performance waarborgt.

De doelstelling bepaalt of een bedrijf meer in- of extern gericht moet zijn en welke competenties belangrijk zijn om de doelstellingen te halen. Gipfel brengt de gewenste- en bestaande performance in kaart. Zo ontstaat een duidelijk beeld van het tekort of een overschot aan geleverde performance. Daarna kan strak worden gestuurd op de performance ontwikkeling binnen de organisatie.

Dit principe is inmiddels bij diverse bedrijven ingevoerd met positieve meetbare resultaten.

Interesse welk effect het op uw bedrijf kan hebben? Neem dan contact met ons op!